Yến sào cao cấp Nha Trang Khánh Hòa

Tất cả những sản phẩm là yến sào nguyên chất 100%, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi cam kết không sử dụng bất cứ loại hoá chất nào trong quá trình làm sạch lông của tổ yến và làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công Tận tâm tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc liên quan tới yến sào.

Sản phẩm đặc trưng
Chân tổ yến thô - 100gr
-10%
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến thô. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
2.400.000 đ
2.160.000 đ
Tổ yến tinh chế loại 1-50g
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến tinh chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp 50g
1.650.000 đ
Tổ yến tinh chế loại 1-20g
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến tinh chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
700.000 đ
Tổ yến tinh chế loại 1-100g
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến tinh chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
3.200.000 đ
Tổ yến thô loại 1-20g
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến thô. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
650.000 đ
Tổ yến thô loại 1 - 50g
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến thô. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp 50g
1.550.000 đ
Tổ yến thô loại 1-100g
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến thô. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
3.000.000 đ
Tổ yến thô loại 2-20g
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến thô. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá /
600.000 đ
Yến vụn-100g
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến sơ chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
2.800.000 đ
Tổ yến thô loại 2-100g
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến thô. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp 100g
2.800.000 đ
Yến vụn-50g
Loại: Yến nhà nuôi + yến vụn + Yến tinh chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
1.450.000 đ
TỔ YẾN TINH CHẾ LOẠI 2 - 50g
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến tinh chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
1.550.000 đ
Tổ yến tinh chế loại 2 - 100g
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến tinh chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
3.000.000 đ
Tổ yến tinh chế loại 2 - 20g
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến sơ chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / 20Gr
650.000 đ
Đông trùng hạ thảo
Mô tả: Sản phẩm giữ trong hộp kín, sạch sẽ
Giá / Hộp