Yến sào cao cấp Nha Trang Khánh Hòa

Tất cả những sản phẩm là yến sào nguyên chất 100%, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi cam kết không sử dụng bất cứ loại hoá chất nào trong quá trình làm sạch lông của tổ yến và làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công Tận tâm tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc liên quan tới yến sào.

Sản phẩm đặc trưng
Yến vuông-100g
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến sơ chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
4.000.000 đ
3.400.000đ
Yến vuông-50g
-15%
Loại: Yến nhà nuôi + yến vụn + Yến tinh chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
2.050.000 đ
1.750.000 đ
TỔ YẾN TINH CHẾ LOẠI 3 - 100G
-10%
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến tinh chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
4.300.000 đ
3.870.000 đ
Tổ yến tinh chế loại 2 - 50g
-10%
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến tinh chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
2.400.000 đ
2.160.000 đ
Combo 4 - 50g
-10%
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến thô. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Bộ
2.200.000 đ
1.980.000 đ
Combo 1 - 100g
-10%
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến sơ chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
5.100.000 đ
4.590.000 đ
Combo 2 - 50g
-10%
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến sơ chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá /
2.600.000 đ
2.340.000 đ
TỔ YẾN TINH CHẾ LOẠI 3 - 20G
-0%
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến tinh chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
1.100.000 đ
1.100.000 đ
Tổ yến tinh chế loại 1-50g
-0%
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến tinh chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp 50g
2.600.000 đ
2.600.000 đ
Tổ yến tinh chế loại 2 - 100g
-0%
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến tinh chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
4.700.000 đ
4.700.000 đ
Tổ yến tinh chế loại 1-20g
-0%
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến tinh chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
1.300.000 đ
1.300.000 đ
Tổ yến tinh chế loại 1-100g
-0%
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến tinh chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp
5.100.000 đ
5.100.000 đ
Tổ yến tinh chế loại 2 - 20g
-0%
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến sơ chế. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá /
1.200.000 đ
1.200.000 đ
Tổ yến thô loại 2-20g
-0%
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến thô. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá /
1.000.000 đ
1.000.000 đ
Tổ yến thô loại 2-100g
-0%
Loại: Yến nhà nuôi + Nguyên tổ + Yến thô. Nguồn gốc: Nha Trang.
Giá / Hộp 100g
4.000.000 đ
4.000.000 đ